דרושים המציאון

*שדה חובה

שילוב בקהילה:

* לשילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה יש לפנות למייל: Yaelstark@shekel.org.il